Coronaroof

Wat houdt ons project in:

Laatste tijd stijgt het aantal coronapatiënten sterk. Onze schoolo, Metis montessori lyceum, wilt het aantal coronapatiënten zo laag mogelijk houden. Alle technamsiumleerlingen kregen de opdracht om één of meerdere oplossingen te bedenken tegen het coronavirus. Als eerst moesten wij, Miep, Imane, Floris en ik, veel onderzoek doen over dit virus. Doordat dit virus best nieuw is, was er niet veel te onderzoeken. We zijn ons meer gaan verdiepen in de oplossingen die al bestaan.
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om te werk te gaan met een tempratuurmeter en een sneltest. De bedoeling is dat de tempratuur van de kinderen bij de ingang van de school wordt gemeten. Als de tempratuur te hoog is wordt de leerling doorgestuurd naar een lokaal (wij dachten aan 016). Daar wordt de tempratuur opnieuw gemeten, want de leerling kan hard hebben gefietst of gerend (daardoor stijgt je tempratuur ook). Is je tempratuur nu wat lager, dan kan je weer naar de les met een geoorloofd briefje. Als je tempratuur nog steeds hoog is, wordt er een snel test afgenomen. Ben je positief getest, dan moet je naar huis. Je ouders worden hiervoor geïnformeerd en de school laat de GGD weten hoeveel leerlingen er naar huis zijn gestuurd. Om onrust met de ouders te voorkomen wordt er een mail naar hen, de ouders, verstuurd. Daar staat ons idee beter uitgewerkt. Er wordt ook een enquête naar de ouders verstuurd. In die enquête kunnen de ouders toestemming geven en vragen stellen.

Reflectie:

Tijdens het technasiummarkt kwamen allerlei leerlingen en docenten langs om ons idee te beoordelen. Over het algemeen waren veel bezoekers tevreden met ons idee. Er werd wel verteld dat we moeten opletten met het materiaal dat we gebruiken. Sommige tempratuurmeters zijn slecht voor je lichaam. Als het idee ooit wordt uitgewerkt, kunnen we daar meer onderzoek over doen.
Voor mijn volgende project wil ik mijn werkhouding en samenwerking zo houden. We hadden ons project ruim op tijd af. De samenwerking ging super. We hadden een goede taakverdeling. Ik hoop dat de volgende opdracht ook zo verloopt

Voedingsmiddel – periode 3


Wat houdt ons project in:
Deze periode hadden we de keuze om of een gerecht te bedenken of een game te maken. Beide onderdelen moesten te maken hebben met insecten. Insecten zijn namelijk heel duurzaam, maar veel mensen eten het niet. Dat kan komen door je gevoelens, sommige mensen krijgen een naar gevoel bij. Deze periode heb ik gewerkt met Stein. Wij waren de enige die een voedingsmiddel wouden bedenken. We moesten veel onderzoeken. Namelijk: hoe insecten smaken, waarom mensen geen insecten eten, hoe komt het dat insecten duurzamer zijn etc. Hieruit bleek dat mensen sneller insecten zouden eten als het verwerkt zou zijn in bijvoorbeeld een burger. Bij voedingsmiddelen die je dagelijks eet stel je niet zo veel vragen. Als je een losse krekel of sprinkhaan voor iemand zou leggen, zou hij het minder snel eten. Uiteindelijk hadden we vier gerechten uitgewerkt.
Receptideeën: Sprinkhanensnack, Insectensushi, Sprinkhanendumplings, Oliebol met sprinkhanen.
Twee van deze gerechten zijn zelf bedacht en twee gerechten bestaan al.
Al deze gerechten moesten we uitwerken aan de hand van het morfologische kaart om verschillende aspecten van de producten te omschrijven.

Reflectie:

WOW periode 2

Wat houdt ons project in:
In periode twee moesten we een brug renoveren of vernieuwen. Wij kozen ervoor om de brug te renoveren. De brug moest te maken hebben met de 5 klimaatfactoren. wij hadden gewerkt met droogte en stijging van de zeespiegel.
ons definitieve idee:
Ons uiteindelijke idee houdt in dat we water van de rivier onder de brug via buisjes naar boven (richting de brug laten zuigen). Dat doen we aan de hand van een waterpomp. ondertussen wordt het water in de waterpomp gezuiverd. Vanuit de pomp gaat het water via buisjes naar de bovenkant van de brug. Vanaf de bovenkant van de brug gaat het water langs de palen, zodat het water de palen afkoelt vanuit de binnenkant. Het water wordt aan de onderkant van de brug opgeslagen, zodat je het gezuiverde water kunt sturen naar waternet of je kunt het terug sturen de rivier onder de brug. Daarmee verschoon je de rivier. Als je het water naar waternet stuurt, kun je het water gebruiken voor bronwater.

reflectie:
Tijdens de presentatie op 10 maart 2020, kwamen behoorlijk wat ouders langs. ze vonden het een goed project en ze begrepen hoe onze brug hielp tegen de vijf klimaatfactoren. Onze brug hielp met droogte en hoogte van de zeespiegel. Sommige ouders zeiden dat het handiger zou zijn als we een maquette hadden. Zo zou het project duidelijker overkomen en zouden ze beter kunnen zien hoe onze brug hielp met de vijf klimaatfactoren. Als tip kregen we dus om een maquette erbij te zetten, maar ze vonden het wel goed dat we een technische tekening hadden. Die liet ons idee iets duidelijker overkomen. Voor de volgende periode moet ik eerder beginnen met het uitwerken van mijn idee, zodat de ouders en opdrachtgevers mijn project beter begrijpen. Mijn werkhouding en samenwerking wil ik graag zo houden.

roodlichtnegatie B

probleem: In de afgelopen tijd is er opgemerkt dat er veel mensen door rood rijden. dat kwam meestal doordat ze haast hadden of omdat ze niets zagen aankomen, maar dat zorgde voor veel ongelukken.

urgentie: Doordat er veel mensen door rood rijden kwamen er veel ongelukken en vielen er honderden gewonden. het kon zelfs zo erg zijn dat er doden vielen. Terwijl de veiligheid van de meeste vervoerswijze de afgelopen jaren is verbeterd, geldt dat niet voor fietsers.

beloofde land: Het rijgedrag van mensen was echt niet acceptabel. Wij willen de staten veiliger maken en de ongelukken overkomen. Uit ons onderzoek is gebleken dat veel mensen vanzelf stoppen, daarom hebben we een idee bedacht dat werkt aan de hand van dwang.

hoe dan: Wij willen dat doen met een fotodetector (lichtsensor). Wij willen op zo veel mogelijk fietsen twee sensoren plaatsen. Een fotodetector en een waarschuwing sensor. Die sensoren waarschuwde je van te voren dat er een stoplicht op rood staat. Als je dan nog steeds snel rijd gaat je fiets langzamerhand stoppen.

periode 3

in periode 3 heb ik gewerkt met Irem en Eline. onze samenwerking ging heel goed. we hadden als opdracht zoutstress. we deden aan het begin heel veel onderzoek en hebben docenten om tips gevraagd. voor de rest hebben we de planten verzorgd. We merkte op dat de planten met een beetje zout het beter deden dan de planten zonder zout. als idee hadden we filteren en het zout wegwerken in buisjes. het filteren werkte redelijk goed en planten bleven gezond. vervolgens hadden we een paar filmpjes gekeken waarin stond dat je de planten niet meer water zou kunnen geven. dat bracht ons op allemaal ideeën. we hebben meer onderzoek gedaan. en door een goede taakverdeling hadden we een redelijke goede presentatie.

Hier boven zie een plant waar we het filteren gingen uitproberen..

de foto’s van de afgelopen periode

In periode 2 hebben we geleerd hoe we een slim huis moesten maken. Dat hield in dat je een huis of appartement ging ontwerpen voor ouderen. veel huizen of appartementen zijn niet handig voor gehandicapte of ouderen. Dus deden we wat onderzoek. Dit deed ik met Atong, Pim en Mees. we hebben veel onderzoek gedaan en hadden een goed eindresultaat. onze samenwerking ging niet zo goed. we luisterde niet goed naar elkaar. Dat verklaarde ook waarom ons project tijdens de presentatie stuk ging. Zelf was ik er niet bij toen het gebeurde. Uiteindelijk hadden we wel een goed idee, maar het was kapot.

O&O

hier in onze o&o lessen werken we aan allerlei opdrachten. we moeten zoveel mogelijk ontwerpen maken. als eerst beginnen we met een voor onderzoek. vervolgens ga je aan de slag met je project. als je samenwerking goed gaat dan kan je uiteindelijke ontwerp ook goed zijn. soms gaat het niet zoals gepland de samenwerking kan namelijk heel erg tegenvallen.